Публічний ДоговірІвент агенція "Eli's Brides" в особі Директора ФОП Швидкої Ю.В., яка діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серія ВОЗ № 361354 від 29.10.2008, виданого виконавчим комітетом Славутицької міської ради Київської області з одного боку, і_________________________ __,іменований(-а) надалі«Замовник»,з іншої сторони,а разом іменовані «Сторони»,уклали Справжній Договір про наступне:1. Предмет договора

  1. За чинним Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з організаціх заходу далі іменоване"Захід"за обумовлену Договором плату.

  2. Замовник зобов'язується створити умови,необхідні для успішного виконання Виконавцем зобов'язань згідно Договору,і розрахуватися за надані послуги в обумовлений Договором термін. Розмір винагороди за надані послуги складає 10% від погодженого кошторису (без нарахування комісії на витрати на алкоголь, комісії ресторану, розселення, алкоголю, наряди).

  3. Сторони погодилися, щодо місця проведення Заходу та кількості гостей, що відображено в кошторисній документації.

  4. За чинним Договором Виконавець, за дорученням Замовника зобов'язується здійснити підбір необхідних для виконання Договору Підрядників, укласти з ними договори та здійснити контроль над виконанням ними своїх обов'язків та усіх етапів їх виконання, здійснити розрахунки від імені Замовника з Підрядниками згідно укладених з ними договорів.2. Права і обов'язки сторін

2.1.Перелік погоджених послуг і їх вартість вказується в додатках до чинного договору,які після підписання стають невід'ємною його частиною (кошторис, таймінг дня, погоджені ескізи та проекти, тощо).

2.2.Виконавець в праві для надання послуг залучати третіх осіб, будучи відповідальним за їх дії як за свої власні.

2.3.Склад послуг, вказаних в додатку до чинного договору, не може бути змінений в односторонньому порядку.

2.4.Сторони взаємно інформують одна одну про суттєві зміни погоджених вимог і замовлених послуг, не пізніше ніж за 15 днів до дати заходу, вказаної в додатку до чинного договору .

2.5.Виконавець не повертає кошти за підтвердженні і сплачені послуги у випадку, якщо Замовник через незалежні від Виконавця причини не отримав ці послуги в повному обсязі.

2.6.У випадку часткового або повного анулювання Замовником індивідуальної заявки на організацію святкового дня, Замовник сплачує Виконавцю повну вартість фактично понесених і підтверджених витрат на момент анулювання послуги.

2.7.При невиконанні Замовником будь-якого із грошових зобов'язань, встановлених чинним договором,в односторонньому порядку, після попереднього повідомлення Замовника, Виконавець має право відмовити в наданні послуг чи змінити послуги або призупинити надання послуг, передбачених договором. Понесені Замовником витрати, пов'язані з виконанням послуг за чинним договором Виконавцем не повертаються.

2.8. У випадку неможливості виконання фотографом, відео оператором або іншими особами , вказаними в Додатку №1 до договору, своїх обов'язків у випадку важкої хвороби, підтвердженої документом або по іншим поважним причинам не з вини Виконавця, Виконавець зобов'язаний надати заміну цим особам аналогічну тим професійним умовам, які були пред'явлені до першого фотографа, відеографа або інших осіб.

2.9. Замовник дає згоду на розміщення фото і відео звіту організованого заходу на сайті та інших інформаційних носіях Виконавця.

2.10.Виконавець сповіщає Замовника:

-про те, що Виконавець не несе відповідальність за послуги отримані Замовником самостійно у третіх осіб;

-про те, що збиток ,нанесений Замовником готелю, ресторану, чи іншій особі, яка надає послуги,повинен бути компенсований Замовником за власний рахунок.3. Порядок розрахунків

3.1. Оплата за чинним договором проводиться шляхом внесення 50% передоплати на рахунок організатора заходу, вказаний в додатку до чинного договору, або готівкою на протязі 3 робочих днів з моменту підписання договору.Суму яка залишилася клієнт сплачує за 10 календарних днів до дати проведення заходу.

3.2.У випадку якщо замовник не вніс кошти на рахунок вказаний в додатку до чинного договору або готівкою за 10 календарних днів до дати початку заходу, вказаної в додатку до чинного договору Виконавець залишає за собою право призупинити виконання послуг до розрахунку Замовника або анулювати замовлення.

3.3.Обов'язки Виконавця за чинним договором настають з часу отримання передоплати від Замовника шляхом указаним в чинному договорі.

3.4.Банківські витрати за переказ коштів сплачує Замовник.


4.Інші умови

4.1.Замовник своєчасно інформує Виконавця про зміни в проведенні заходу.

4.2.Виконавець не несе відповідальність за майно Замовника і третіх осіб та не надає послуги по його зберіганню під час проведення.

4.3.Збитки, заподіяні під час виконання послуг, компенсуються особою яка їх заподіяла.

4.4.Всі зміни до чинного договору і додатків дозволяються тільки з письмової згоди двох сторін.

4.5.Сторони звільняються від відповідальності за чинним договором у випадку виникнення форс-мажорних обставин, якщо вони перешкоджають сторонам виконанню своїх зобов'язань.

4.6.Вся інформація, якою обмінюються сторони в зв'язку з виконанням чинного договору, вважається конфіденційною.5.Термін дії договору

5.1.Договір вступає в силу після підписання його всіма сторонами і внесення передоплати замовником. Договір втрачає свою силу після виконання сторонами своїх зобов'язань.6.Юридична адресв та реквізити

Івент агенція "El event "
Ідент. код 2966116924
Юридична адреса:Київська обл.,
м.Славутич, Київський квартал, 107,
Фактична адреса: м.Чернігів,
вул..Коцюбинського 60,
тел. № 0462-674-069, 093-15-20-464,
e-mail : agency@elisbrides.com.ua
р/р № р/р 26006001347780в АО «ОТП Банк»,
МФО 300528
____________________/__________________/
Директор _________________ /Швидка Ю.В./ М.П.© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail us: hello@company.cc
Made on
Tilda